Guideline

The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for mechanical ventilation management for patients undergoing lobectomy
Shugeng Gao, Zhongheng Zhang, Alessandro Brunelli, Chang Chen, Chun Chen, Gang Chen, Haiquan Chen, Jin-Shing Chen, Stephen Cassivi, Ying Chai, John B. Downs, Wentao Fang, Xiangning Fu, Martínez I. Garutti, Jianxing He, Jie He, Jian Hu, Yunchao Huang, Gening Jiang, Hongjing Jiang, Zhongmin Jiang, Danqing Li, Gaofeng Li, Hui Li, Qiang Li, Xiaofei Li, Yin Li, Zhijun Li, Chia-Chuan Liu, Deruo Liu, Lunxu Liu, Yongyi Liu, Haitao Ma, Weimin Mao, Yousheng Mao, Juwei Mou, Calvin Sze Hang Ng, René H. Petersen, Guibin Qiao, Gaetano Rocco, Erico Ruffini, Lijie Tan, Qunyou Tan, Tang Tong, Haidong Wang, Qun Wang, Ruwen Wang, Shumin Wang, Deyao Xie, Qi Xue, Tao Xue, Lin Xu, Shidong Xu, Songtao Xu, Tiansheng Yan, Fenglei Yu, Zhentao Yu, Chunfang Zhang, Lanjun Zhang, Tao Zhang, Xun Zhang, Xiaojing Zhao, Xuewei Zhao, Xiuyi Zhi, Qinghua Zhou
The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for the postoperative management of chest tube for patients undergoing lobectomy
Shugeng Gao, Zhongheng Zhang, Javier Aragón, Alessandro Brunelli, Stephen Cassivi, Ying Chai, Chang Chen, Chun Chen, Gang Chen, Haiquan Chen, Jin-Shing Chen, David Tom Cooke, John B. Downs, Pierre-Emmanuel Falcoz, Wentao Fang, Pier Luigi Filosso, Xiangning Fu, Seth D. Force, Martínez I. Garutti, Diego Gonzalez-Rivas, Dominique Gossot, Henrik Jessen Hansen, Jianxing He, Jie He, Bo Laksáfoss Holbek, Jian Hu, Yunchao Huang, Mohsen Ibrahim, Andrea Imperatori, Mahmoud Ismail, Gening Jiang, Hongjing Jiang, Zhongmin Jiang, Hyun Koo Kim, Danqing Li, Gaofeng Li, Hui Li, Qiang Li, Xiaofei Li, Yin Li, Zhijun Li, Eric Lim, Chia-Chuan Liu, Deruo Liu, Lunxu Liu, Yongyi Liu, Kevin W. Lobdell, Haitao Ma, Weimin Mao, Yousheng Mao, Juwei Mou, Calvin Sze Hang Ng, Nuria M. Novoa, René H. Petersen, Hiroyuki Oizumi, Kostas Papagiannopoulos, Cecilia Pompili, Guibin Qiao, Majed Refai, Gaetano Rocco, Erico Ruffini, Michele Salati, Agathe Seguin-Givelet, Alan Dart Loon Sihoe, Lijie Tan, Qunyou Tan, Tang Tong, Kosmas Tsakiridis, Federico Venuta, Giulia Veronesi, Nestor Villamizar, Haidong Wang, Qun Wang, Ruwen Wang, Shumin Wang, Gavin M. Wright, Deyao Xie, Qi Xue, Tao Xue, Lin Xu, Shidong Xu, Songtao Xu, Tiansheng Yan, Fenglei Yu, Zhentao Yu, Chunfang Zhang, Lanjun Zhang, Tao Zhang, Xun Zhang, Xiaojing Zhao, Xuewei Zhao, Xiuyi Zhi, Qinghua Zhou
Society for Translational Medicine Expert Consensus on the preoperative assessment of circulatory and cardiac functions and criteria for the assessment of risk factors in patients with lung cancer
Deruo Liu, Huanshun Wen, Jie He, Shugeng Gao, Shanqing Li, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Alessandro Brunelli, Michele Salati, Kevin Phan, Yasuhiro Hida, Federico Venuta, Jin-Ho Choi, Kostas Papagiannopoulos, Duc Ha, Nuria Novoa
Society for Translational Medicine expert consensus on training and certification standards for surgeons and assistants in minimally invasive surgery for lung cancer
Lunxu Liu, Jiandong Mei, Jie He, Shugeng Gao, Shanqing Li, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Deruo Liu, Lijie Tan, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Todd L. Demmy, Mark F. Berry, Alexia Belén Gutierrez Pérez, Daniele Cataneo, Andrea Bille, Peter Licht, Gregor J. Kocher, Murat Oncel, Serdar Evman, Katrine Jensen, Patrick Bagan, Raul Embun
Society for Translational Medicine Expert Consensus on the prevention and treatment of postoperative pulmonary infection in esophageal cancer patients
Zhentao Yu, Shanqing Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Lei Gong, Hongdian Zhang, John B. Downs, Nestor Villamizar, Shugeng Gao, Jie He
Society for Translational Medicine expert consensus on the use of antibacterial drugs in thoracic surgery
Shanqing Li, Zhijun Han, Jie He, Shugeng Gao, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Andrea Imperatori, Mohsen Ibrahim, Nuria M. Novoa, Calvin Sze Hang Ng, René Horsleben Petersen, Jin-Shing Chen, Yoshinosuke Fukuchi, Alessandro Brunelli, Mahmoud Ismail, Javier Aragón Valverde, Carlos Rodriguez-Lucas
The Society for Translational Medicine: indications and methods of percutaneous transthoracic needle biopsy for diagnosis of lung cancer
Qinghua Zhou, Jingsi Dong, Jie He, Deruo Liu, David H. Tian, Shugeng Gao, Shanqing Li, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Zhentao Yu, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Roberto F. Casal, Eugenio Pompeo, Angelo Carretta, Marc Riquet, Ottavio Rena, Pierre-Emmanuel Falcoz, Hisashi Saji, Ali Zamir Khan, Jose Luis Danguilan, Diego Gonzalez-Rivas, Nicolas Guibert, Chengchu Zhu, Jianfei Shen
Society for Translational Medicine Expert consensus on the selection of surgical approaches in the management of thoracic esophageal carcinoma
Yousheng Mao, Zhentao Yu, Bin You, Wentao Fang, Brian Badgwell, Mark F. Berry, DuyKhanh P. Ceppa, Chun Chen, Haiquan Chen, Miguel A. Cuesta, Xavier Benoit D’Journo, Guy D. Eslick, Jianhua Fu, Xiangning Fu, Shugeng Gao, Jianxing He, Jie He, Yunchao Huang, Gening Jiang, Zhongmin Jiang, Jae Y. Kim, Danqing Li, Hui Li, Shanqing Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Yongyu Liu, Xiaofei Li, Yin Li, Weimin Mao, Daniela Molena, Christopher R. Morse, Nuria M. Novoa, Lijie Tan, Qunyou Tan, Alper Toker, Ti Tong, Qun Wang, Benny Weksler, Lin Xu, Shidong Xu, Tiansheng Yan, Lanjun Zhang, Xingyi Zhang, Xun Zhang, Zhu Zhang, Xiuyi Zhi, Qinghua Zhou
The Society for Translational Medicine: the assessment and prevention of venous thromboembolism after lung cancer surgery
Hui Li, Gening Jiang, Servet Bölükbas, Chun Chen, Haiquan Chen, Keneng Chen, Jun Chen, Xiangli Cui, Wentao Fang, Shugeng Gao, Sebastien Gilbert, Jianhua Fu, Xiangning Fu, Yasuhiro Hida, Shanqing Li, Xiaofei Li, Yin Li, Hecheng Li, Yongjun Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Jie He, Giuseppe Marulli, Hiroyuki Oizumi, Marc de Perrot, René Horsleben Petersen, Yaron Shargall, Alan Sihoe, Qunyou Tan, Qun Wang, Shun Xu, Mei Yang, Yuanhua Yang, Zhentao Yu, Lanjun Zhang, Xun Zhang, Heng Zhao, Xiuyi Zhi
AME evidence series 001—The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for diagnosis and early identification of sepsis in the hospital
Zhongheng Zhang, Nathan J. Smischney, Haibo Zhang, Sven Van Poucke, Panagiotis Tsirigotis, Jordi Rello, Patrick M. Honore, Win Sen Kuan, Juliet June Ray, Jiancang Zhou, You Shang, Yuetian Yu, Christian Jung, Chiara Robba, Fabio Silvio Taccone, Pietro Caironi, David Grimaldi, Stefan Hofer, George Dimopoulos, Marc Leone, Sang-Bum Hong, Mabrouk Bahloul, Laurent Argaud, Won Young Kim, Herbert D. Spapen, Jose Rodolfo Rocco
Early management of sepsis with emphasis on early goal directed therapy: AME evidence series 002
Zhongheng Zhang, Yucai Hong, Nathan J. Smischney, Han-Pin Kuo, Panagiotis Tsirigotis, Jordi Rello, Win Sen Kuan, Christian Jung, Chiara Robba, Fabio Silvio Taccone, Marc Leone, Herbert Spapen, David Grimaldi, Sven Van Poucke, Steven Q. Simpson, Patrick M. Honore, Stefan Hofer, Pietro Caironi
Complete mesocolic excision for colonic cancer: Society for Translational Medicine expert consensus statement
Minhua Zheng, Junjun Ma, Abe Fingerhut, Michel P. Adamina, Andrey Atroschenko, Roberto Bergamaschi, Mariana Berho, Luigi Boni, Sami Ahmed Chadi, William Tzu-Liang Chen, Conor P. Delaney, Giovanni Dapri, Igor E. Khatkov, Nam-Kyu Kim, Seon-Hahn Kim, Alexey Karachun, Davide Lomanto, Helen MacRae, Marco Milone, Mario Morino, Feza H. Remzi, Selman Uranues, Masahiko Watanabe, Steven Wexner
Clinical practice guidelines for the management of central venous catheter for critically ill patients
Zhongheng Zhang, Claudia Brusasco, Antonio Anile, Francesco Corradi, Maryanne Mariyaselvam, Peter Young, Yaniv Almog, Bin Du, Xuezhong Yu, Huadong Zhu, Mao Zhang, Yu Cao, Yucai Hong

The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for sperm DNA fragmentation testing in male infertility
Ashok Agarwal, Chak-Lam Cho, Ahmad Majzoub, Sandro C. Esteves
Early management of sepsis with emphasis on early goal directed therapy: AME evidence series 002
Zhongheng Zhang, Yucai Hong, Nathan J. Smischney, Han-Pin Kuo, Panagiotis Tsirigotis, Jordi Rello, Win Sen Kuan, Christian Jung, Chiara Robba, Fabio Silvio Taccone, Marc Leone, Herbert Spapen, David Grimaldi, Sven Van Poucke, Steven Q. Simpson, Patrick M. Honore, Stefan Hofer, Pietro Caironi
AME evidence series 001—The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for diagnosis and early identification of sepsis in the hospital
Zhongheng Zhang, Nathan J. Smischney, Haibo Zhang, Sven Van Poucke, Panagiotis Tsirigotis, Jordi Rello, Patrick M. Honore, Win Sen Kuan, Juliet June Ray, Jiancang Zhou, You Shang, Yuetian Yu, Christian Jung, Chiara Robba, Fabio Silvio Taccone, Pietro Caironi, David Grimaldi, Stefan Hofer, George Dimopoulos, Marc Leone, Sang-Bum Hong, Mabrouk Bahloul, Laurent Argaud, Won Young Kim, Herbert D. Spapen, Jose Rodolfo Rocco

Below are the latest Society for Translational Medicine articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!